بهترین سکس عمرم با 2تا پسر

من ساناز هستم 24 سالمه و از 18 سالگی سکس و تجربه کردم.البته تا 21 سالگی از کون اما بعد جلوم باز شد و از کوس و کون سکس دارم.یکی از خاطرات سکسم و میخوام بنویسم که هنوزم وقتی یاد اون روز می افتم خیس میشم.من خیلی خیلی سکسی و داغم.گاهی واقعا احساس نیاز می کنم و کیر میخوام و وقتی نیست کلافه میشم.
1سال پیش من با پسری به اسم سهند آشنا شدم پسر خوشگلی بود.چشماش خمار بود با دیدن چشماش دلم میخواست هرچه زودتر بهم پیشنهاد سکس بده.ما 7ماه باهم بودیم و بالاخره آقا رضایت داد تا باهام مطرح کنه.گفت بریم خونه یکی از دوستاش منم قبول کردم.سهند مثل خودم حشری بود و همیشه میگفت بوی تنم دیونه اش میکنه و راست می کنه.ما اون روز رفتیم خونه عادل دوست سهند.ناهارو خوردیم.عادل خیلی پذیرایی میکرد و تقریبا همش تو آشپزخونه بود.البته شاید طفلی مارو راحت بزاره.من یه سیگار روشن کردم و مشغول کشیدن شدم دیدم سهند با یه پایپ و چندتا وسیله دیگه اومد کنارم نشست.پرسیدم اینارو برا چی آوردی؟گفت میخوام با تو تجربه اش کنم.توجه نکردم و سیگار کشیدم.بودن سهند کنارم و گرمای بدنش دود سیگار و هوس من بیشتر و بیشتر تحریکم میکرد.سهند چسبیده بود بهم و سرش رو شونه من بود.داشت با دود سیگار من بازی میکرد که گفت میشه قبول کنی باهم شیشه بکشیم؟بدم نیومد تجربه کنم و گفتم اصرار میکنی باشه گلم.لبامو بوسید و شروع کرد به یاد دادن که باید چیکار کنم. خیلی ساده بود و راه افتادم. سرم حسابی گرم شده بود و نم نم فکرم داشت قفل میشد.اونقد کشیدم که احساس کردم دیگه تو حال خودم نیستم.خواستم برم دستشویی که تلو تلو خوردم داشتم میخوردم زمین که دیدم تو بغل سهندم.کیرش راست شده بود و من خیس خیس بودم.کوسم خیلی نیاز داشت.وقتی نشستم رو مبل سهند گفت چیزی لازم داری بیارم؟گفتم آره پرسید چی عزیزم؟چسبیدم بهش و شروع کردم به خوردن لباش.اونم از خدا خواسته لباسامو در آورد.سوتین و شورت ست یاسی تنم بود.اونو در نیاورد و گفت میخوام اینجوری نگات کنم.داشتم دیونه می شدم.ازش خواستم یه سیگار برام روشن کنه.سیگارو داد دستم داشتم میکشیدم که دراز کشیدم.وقتی دید شورتم خیس خیس گفت بیام پیشت؟گفتم همینو میخوام.اومد پیشم نشست و سینه مو نوبتی میخوردو میمالوند.صدای آه و نالم به گوش عادل رسید از اتاقش اومد بیرون.وقتی مارو تو اون حال دید خواست برگرده تو اتاقش که نمیدونم چطور شد گفتم بیا اینجا.اونم سریع بهمون اضافه شد.حسادت و حرص و تو چشای سهند میدیدم اما اونقد حالش بد بود که هیچی نگفت.لباسای سهندو در آوردم و کیرشو کردم تو دهنم.کیرش خیلی بزرگ بود اما شیشه کار خودشو کرده بود و جوری ساک میزدم که تخماش میخورد به چونم .همه رو تا ته کردم تو دهنم.از ساک زدن خسته نمیشدم و دیونه وار تو دهنم حرکتش میدادم.با همه جای کیرش با زبونم بازی میکردم و به هیچ جا رحم نمیکردم.تو این حال عادل با سینه هامو کوسم داشت بازی میکرد.اون حاش از ما بدتر بود و به سوراخ کونمم رحم نمیکرد جوری همه جامو میخورد که انگار یه عمر تو کفم بود.به سهند گفتم بکن تو کوسم.اونم از جا پریدو افتاد به جونم کیرشو تا ته کرد تو کوسم صدای شالاپ شالاپ داشت دیونه ترم میکرد عادل اومد کنارم و گفت اجازه هست گفتم آره.اومدو با انگشت کونمو آماده کرد.همینطور که کیر سهند تو کوسم بود عادل کیرشو کرد تو کونمو تلمبه زد.باهم هماهنگ بودن.داشتم از هوس دیونه میشدم.با اینکه 2تا کیر داشت کوسو کونمو جر میداد اما بازم میخواستم.از داغی داشتم آتیش میگرفتم.نمیدونم چندبار آبم اومد اما دستو پاهام میلرزید.اونا جاهاشونو باهم عوض میکردن و برا اینکه آبشون نیاد برا استراحت ساک میزدم.عادل نعره مردونه کشید که با تمام لذت آبش اومده بود.سهند خواست آبشو بریزه تو کونم که گفتم میخورم.تا حالا نخورده بودم اما خیلی حشری بودم و ناراحت از اینکه کاش تموم نمیشد.همه آبه سهندو خوردم. افتادم روتخت.خوابم برده بود وقتی بیدار شدم دیدم برام یه عصرونه توپ آماده کردن.عادل از خجالت رفته بود بیرون.سهند بغلم کردو باهم عصرونه خوردیم. بهترین سکسم تا امروز همون بود.

درباره dokhtarone
.........

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: